Επιλογή Σελίδας

Η μακραίωνη ιστορία της Κρήτης συναντάει το κρασί και πορεύονται μαζί εδώ και χιλιάδες χρόνια. Ο πολιτισμός του κρασιού στο νησί της Κρήτης μετράει αποδεδειγμένα πάνω από 4.500 χρόνια. Οι μοναδικές και σπάνιες Κρητικές ποικιλίες σταφυλιών, είναι ένα μικρό δείγμα γραφής του τι μπορεί να προσφέρει η ευλογημένη Κρητική γη, σε δυναμικές αναζητήσεις και σε ακόμα πιο δυνατές γευστικές συγκινήσεις.

Εμείς στο Κτήμα Μιχαλάκη, προσπαθούμε με όλες μας τις δυνάμεις να συνεισφέρουμε στη συνέχεια αυτού του πολιτισμού. Με πρωτοποριακές καινοτομίες, πάντα με σεβασμό στη Μητέρα φύση και στις ιδιαιτερότητες του εδάφους και του μικροκλίματος της περιοχής μας, καλλιεργούμε στους αμπελώνες μας 14 ποικιλίες σταφυλιών, οι περισσότερες από τις οποίες είναι σπάνιες και μοναδικές.

Βηλάνα

Η Βηλάνα είναι μια παλιά λευκή οινοποίησιμη ποικιλία σταφυλιών με μακρά οινική ιστορία και ενδιαφέρον αρωματικό δυναμικό,  η οποία καλλιεργείτο αποκλειστικά στους αμπελώνες της ανατολικής Κρήτης με το Ηράκλειο να αποτελεί το κύριο κέντρο καλλιέργειας της. Είναι ζωηρή έως πολύ ζωηρή και παραγωγική, μεσοπρώιμης εκβλάστησης και μεσοπρώιμης ωρίμανσης.

Η σταφυλή είναι μέτρια έως μεγάλη, κωνικού σχήματος, μέτρια πυκνή έως πυκνή. Ο ποδίσκος είναι μικρός προς μέτριος, πράσινος με δύσκολη αποκόλληση. Η ράγα είναι μέτρια σε μέγεθος, σφαιρική, με εύκολη αποκόλληση από τον ποδίσκο,  σχεδόν λεπτό φλοιό, κίτρινη έως κιτρινόλευκη, ελαφρώς τραγανή, γλυκιά, με χυμώδη πολτό και διάφανη σάρκα.

Βιδιανό

Το Βιδιανό είναι μια δυναμική λευκή γηγενής ποικιλία αμπέλου η οποία καλλιεργούταν σε αποκλειστικότητα στην Κρήτη. Σήμερα δικαίως θεωρείται η ευγενέστερη μεταξύ των λευκών οινοποιήσιμων ποικιλιών του κρητικού αμπελώνα. Πρόκειται για μια δυναμική ποικιλία με μέτρια και σχετικά ασταθή παραγωγικότητα μεσοπρώιμης εκβλάστησης και μεσοπρώιμης ωρίμανσης.

Η σταφυλή είναι μέτρια έως μεγάλη, κυλινδρικού ή κυλινδροκωνικού σχήματος, πυκνή έως μέτρια πυκνή.  Ο ποδίσκος είναι μικρός προς μέτριος, πράσινος και ξυλοποιημένος στο σημείο πρόσφυσης στο βλαστό με δύσκολη αποκόλληση.  Η ράγα είναι μικρή έως μέτρια σε μέγεθος, έχει σχήμα αντωνοειδές έως ελλειπτικό, με δύσκολη αποκόλληση από τον ποδίσκο, φλοιό μέτρια λεπτό, κίτρινο χρυσαφί χρώματος, ελαφρώς τραγανή, με άχρωμη σάρκα.  Είναι χυμώδης και πολύ γλυκιά με λεπτά αρώματα.

Δαφνί

Το Δαφνί είναι μια λευκή ποικιλία η οποία καλλιεργούταν αποκλειστικά στην Κρήτη.Είναι ζωηρή έως πολύ ζωηρή και παραγωγική ποικιλία, πρώιμης εκβλάστησης και μεσοόψιμης έως όψιμης εποχής ωρίμανσης.

Η σταφυλή είναι μεγάλη έως πολύ μεγάλη, κωνικού σχήματος, συχνά πτερυγωτή ή διπλή, μέτριας πυκνότητας έως αρκετά αραιόρραγη. Ο ποδίσκος είναι μέτριος προς μεγάλος, μακρύς, πράσινος, αρκετά ξυλοποιημένος, συχνά με έλικες και εύκολη αποκόλληση. Η ράγα είναι μέτρια έως μεγάλη, σφαιρική έως ωοειδής, με εύκολη αποκόλληση από τον ποδίσκο, μετρίου πάχους φλοιό, πράσινη έως κιτρινοπράσινη, ελαφρώς τραγανή, με χυμώδη πολτό και άχρωμη σάρκα. Είναι αρκετά γλυκιά, με λεπτό αλλά χαρακτηριστικό άρωμα παρόμοιο με αυτό της δάφνης.

Κοτσιφάλι

Το Κοτσιφάλι θεωρείται η πιο σημαντική και η πιο γνωστή ερυθρή ποικιλία του κρητικού αμπελώνα.  Καλλιεργείτο κυρίως στην κεντρική ανατολική Κρήτη για πολλά χρόνια. Είναι ποικιλία ζωηρή και πολύ παραγωγική, μεσοόψιμης εκβλάστησης και μεσοπρώιμης ωρίμανσης.

Η σταφυλή είναι μέτριου μεγέθους, κωνική έως κυλινδροκωνική, και πυκνή.  Ο ποδίσκος είναι κοντός, παχύς, πράσινος, αρκετά ξυλοποιημένος, με δύσκολη αποκόλληση.  Η ράγα είναι μικρή έως μέτρια, ελλειπτική, με εύκολη αποκόλληση από τον ποδίσκο, μέτρια λεπτό φλοιό, κόκκινο-βιολετί χρώματος, ελαφρώς τραγανή, με χυμώδη πολτό και άχρωμη σάρκα.  Είναι πολύ γλυκιά, έως ελαφρώς υπόξινη.

Μανδηλάρι

Το Μανδηλάρι είναι μια από τις παλαιότερες ποικιλίες του κρητικού αμπελώνα, έχει πολυκλωνική σύνθεση και είναι μια από τις πλέον βαθύχρωμες ερυθρές ελληνικές ποικιλίες με στιβαρές ταννίνες. Είναι φυτό εύρωστο, μεγάλης ζωηρότητας, παραγωγικό, όψιμης εκβλάστησης και ωρίμανσης.

Η σταφυλή είναι μέτρια έως μεγάλη, κυλινδροκωνική, συχνά πτερωτή, πυκνή έως πολύ πυκνή.  Ο ποδίσκος είναι πολύ κοντός, παχύς, πράσινο-τριαντάφυλλί χρώματος, ξυλοποιημένος και δύσκολα αποσπώμενος.  Η ράγα είναι μέτρια έως μεγάλη σε μέγεθος, σφαιρική έως ωοειδής, με δύσκολη αποκόλληση από τον ποδίσκο, με μέτριου πάχους φλοιό, κυανομέλανου χρωματισμού, ελαφρώς τραγανή, με μέτρια χυμώδη πολτό και διάφανη σάρκα.  Είναι γλυκιά έως ελαφρά υπόξινη.

Μοσχάτο Σπίνας

Το Μοσχάτο Σπινάς είναι μια από τις πιο σημαντικές ποικιλίες της Κρήτης και είναι κλώνος της αρχαίας ποικιλίας Μοσχάτο Λευκό ανατολικής προέλευσης και παγκόσμιας καλλιέργειας.  Λέγεται ότι μεταφέρθηκε για πρώτη φορά στη δυτική και αργότερα στην ανατολική Κρήτη είτε από πρόσφυγες από τη Σάμο τον 6ο αιώνα. π.Χ., είτε αργότερα από μεταγενέστερους Έλληνες εποίκους από τη Μικρά Ασία. Πρόκειται για μια πολύ ζωηρή και παραγωγική ποικιλία πρώιμης εκβλάστησης και πρώιμης ωρίμανσης.

Η σταφυλή είναι μέτρια, κωνική και πυκνή.  Ο ποδίσκος είναι μικρός, πράσινος με δύσκολη αποκόλληση.  Η ράγα είναι μικρή έως μέτρια σε μέγεθος, σφαιρική, με εύκολη αποκόλληση από τον ποδίσκο, σχεδόν λεπτό φλοιό, πράσινη έως κιτρινόπράσινη ανάλογα τη φυλλική μάζα και την υποστύλωση, ελαφρώς τραγανή, με χυμώδη πολτό, και διάφανη σάρκα.  Είναι γλυκιά, με έντονο άρωμα μόσχου.

Πλυτό

Το Πλυτό είναι μια παλιά γηγενής ποικιλία λευκών σταφυλιών που καλλιεργούταν αποκλειστικά στην Κρήτη. Πρόκειται για μια ποικιλία ζωηρή έως πολύ ζωηρή και πολύ, πρώιμης εκβλάστησης και πρώιμης ωρίμανσης.

Η σταφυλή είναι μεγάλη, κυλινδροκωνική, πυκνή έως πολύ πυκνή. Ο ποδίσκος είναι πολύ κοντός, πράσινος, με δύσκολη αποκόλληση. Η ράγα είναι μέτρια προς μεγάλη, σφαιρική έως ωοειδής, με δύσκολη αποκόλληση από τον ποδίσκο, σχεδόν παχύ φλοιό,  κίτρινου έως χρυσοκίτρινου χρώματος με πρέκνες, ελαφρώς τραγανή, γλυκιά με πολύ χυμώδη πολτό και διάφανη σάρκα.