ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Βρισκόμαστε σε μια συνεχή πορεία εκσυγχρονισμού, αναζήτησης και δημιουργίας κρασιών υψηλής ποιότητας.

Κτήμα Μιχαλάκη

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

CERTIFICATE
MICHALAKIS ESTATE S.A.
PARTHENI, HERAKLION, CRETE 70100
BRC Site Code: 6109531

CERTIFICATE
MICHALAKIS ESTATE S.A.
PARTHENI, HERAKLION, CRETE 70100
COID: 61975

Οι διεθνής πιστοποιήσεις BRC & IFS βασίζονται σε πιο αυστηρά και απαιτητικά πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων και είνα τα πιο αναγνωρισμένα στην παγκόσμια αγορά.